หากสงสัยว่าลูกจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าลองสังเกตอาการดูค่ะ
 
อาการของเด็กสมาธิสั้น ตามเกณฑ์วินิจฉัยของ DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
 
1. อาการขาดสมาธิ
 
- ไม่สามารถทำงานที่ครูหรือพ่อแม่สั่งจนสำเร็จ
 
- ขาดสมาธิในขณะทำงานหรือทำกิจกรรมอื่น
 
- ดูเหมือนไม่ค่อยฟังเวลาพูดด้วย
 
- ไม่สามารถตั้งใจฟังและเก็บรายละเอียดได้ ทำให้ทำงานผิดพลาดบ่อยๆ
 
- ไม่ค่อยเป็นระเบียบ
 
- พยายามหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความคิดหรือสมาธิ
 
- วอกแวกง่าย
 
- ทำของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ที่จำเป็นหายอยู่บ่อยๆ
 
- ขี้ลืม
 
2. อาการซน อยู่ไม่นิ่ง และอาการหุนหันพลันแล่น
 
- ยุกยิก อยู่ไม่สุข
 
- นั่งไม่ติดที่ ลุกเดินบ่อยๆ
 
- ชอบวิ่ง ปีนป่าย
 
- เล่นเสียงดัง
 
- ตื่นตัวตลอดเวลา
 
- พูดมาก
 
- พูดโพล่งโดยยังฟังไม่จบ
 
- รอคอยไม่เป็น
 
- มักจะขัดจังหวะหรือแทรกเวลาผู้อื่นพูด
 
 
หากมีอาการในข้อ 1 หรือ 2 มากกว่า 6 อาการขึ้นไป โดยที่อาการเกิดก่อนอายุ 12 ปี  ซึ่งอาจมีลักษณะเด่นเฉพาะ 1 หรือข้อ 2 หรือทั้งสองข้อ มีโอกาสที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นได้ค่ะ
 
ข้อมูลจาก : พญ.กุลนิดา เต็มชวาลา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนครธน
 
Mother & Care Free Mag VOL.11 NO.127