Interview
"รุจิรา และ ศตวรรษ อำนวยเรืองศรี" พ่อแม่น้อง "ศรุต" นักร้องคลาสสิครุ่นจิ๋ว

ฟังจุดเริ่มต้นว่าคุณพ่อศตวรรษ และคุณแม่รุจิรา อำนวยเรืองศรี ส่งเสริมความสามารถของลูกอย่างไรโดยที่น้องไม่รู้สึกกดดัน และเปิดโอกาสให้ลูกก้าวเดินไปในทางของตัวเองอย่างมีความสุขได้อย่างไร