ความก้าวร้าวของลูกไม่ใช่ปัญหาเล็กค่ะ เพราะพฤติกรรมดังกล่าวจะทำให้เด็กไม่เป็นที่ต้อนรับในสังคมค่ะ ผลเสียก็จะกลับมาสู่ตัวลูกเอง ไม่มีเพื่อนคนไหนอยากเล่นด้วย ผู้ใหญ่ก็จะไม่เอ็นดูเขา
คุณพ่อคุณแม่ช่วยลูกสลายความก้าวร้าวได้ค่ะ มีคำแนะนำดี ๆ มาฝาก 8 ข้อ
 
1.เลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้ลูกก้าวร้าว ถ้าเริ่มทะเลาะกับพี่กับน้องให้เบี่ยงเบนความสนใจ หรือแยกลูกออกมาก่อน
 
2.อย่าใช้การดุว่าแรง ๆ หรือการตีลงโทษเขา ใช้วิธีแยกตัวให้เขาสงบอารมณ์คนเดียวก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน
 
3..เวลาสงบใจดีแล้ว พูดคุยถามความรู้สึกลูก บอกเขาว่าคุณแม่เข้าใจ แต่ลูกต้องแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสมด้วย
 
4.เลี่ยงการรับสื่อที่ก้าวร้าว ทั้งทาง วิทยุ เกม คลิป ฯลฯ

5.คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแบบที่ดีไม่ก้าวร้าว ไม่ใช้อารมณ์ ความอบอุ่นอ่อนโยนช่วยสยบความก้าวร้าว
 
6.อย่างเลี้ยงลูกแบบเผด็จการหรือตามใจมากเกินไป
 
7.ชมหรือให้รางวัลเวลาเขาม่ความพยายามลดความก้าวร้าวเอาแต่ใจลง
 
8.ให้ลูกเล่นซนออกกำลังกายเต็มที่ จะช่วยลดพลังความก้าวร้าวลงไปได้
 
ถ้าพฤติกรรมของลูกน่าจะเข้าข่ายไม่ธรรมดาคงต้องปรึกษาคุณหมอ อาจพบปัญหาอื่นซ่อนอยู่ เช่น โรคสมาธิสั้น ไฮเปอร์แอคทีฟ หรือโรคทางสมองบางอย่างค่ะ จะได้แก้ไขถูกจุดค่ะ