X

Dengue virus

ไข้เลือดออก โรคควรระวังทุกฤดู

[vc_row][vc_column][vc_video link="https://youtu.be/4Gs4XFORB2w"][vc_column_text]   ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคนี้ได้กลายเป็นโรคประจำถิ่นของประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่นไปแล้ว ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน มียุงชุมในทุกฤดูโดยเฉพาะหน้าฝน และปัจจุบันในฤดูหนาวก็ยังพบผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกอยู่… Read More