เมื่อแรกคลอดเด็กทารกอาจมีภาวะตัวเหลืองได้ค่ะ ซึ่งอาการดังกล่าวจะพบได้มากที่สุดในเด็กทารกโดยประมาณ 60-70% ทั้งในทารกอายุครรภ์ครบกำหนดและคลอดก่อนกำหนด  ทั้งนี้จะสังเกตเห็นได้จากการมีสารตัวเหลืองที่ผิวหนังหรือเยื่อบุตาขาว
 
สาเหตุของอาการตัวเหลือง
- เกิดก่อนกำหนด <37 สัปดาห์
- หมู่เลือดแม่และลูกไม่เข้ากัน
- เหลืองจากเม็ดเลือดแดงแตกตัว เช่น พร่องเอนไซม์ G6PD
-  ภาวะเม็ดเลือดแดงมากเกินไป
-  มีรอยฟกช้ำจากการคลอด มีจุดจ้ำแดงที่ผิวหนัง หรือมีการติดเชื้อ
-  มีภาวะลำไส้อุดตัน ท่อน้ำดีอุดตันแต่กำเนิด ฯลฯ
 
การดูแลลูกเมื่อตัวเหลือง
- ควรป้อนนมบ่อยขึ้นทุก 3 ชั่วโมง ประมาณ (8 มื้อ/วัน) เพื่อให้ลูกน้อยได้ขับถ่ายสารตัวเหลืองออกจากร่างกาย
-  ประเมินภาวะตัวเหลือง โดยสามารถใช้นิ้วกดดูสีผิวที่อยู่ใต้ผิวหนังหรือกดตรงปุ่มกระดูก ทำในห้องที่แสงสว่างเพียงพอ
 
ถ้าพบว่าลูกมีอาการตัวเหลืองมากหรือเพิ่มมากขึ้นให้รีบพาไปหาคุณหมอทันที เพื่อตรวจดูสารตัวเหลืองในร่างกายค่ะ ซึ่งวิธีการรักษาจะมี 3 แบบด้วยกันคือ  การส่องไฟ การเปลี่ยนถ่ายเลือด และการใช้ยาค่ะ
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : บทความ “ปัญหาที่พบบ่อยในเด็กแรกเกิด” โดย  พญ.นภาไพลิน เศรษฐพานิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรมทั่วไป ประจำแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
 
Mother & Care Free Mag VOL.12 NO.136