เด็กในวัยประมาณ  2 ขวบมักจะเริ่มต้นชอบการเล่นสมมติค่ะ การเล่นสมมติของเด็กดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ  ไม่มีความสำคัญ แต่ความจริงแล้วมีประโยชน์สำหรับเด็กมากทีเดียว เนื่องจากสามารถช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในหลายด้านพร้อม ๆ กัน 
 
การเล่นสมมติช่วยพัฒนาลูกด้านใดบ้าง 
1.พัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ลูกได้พูดคุยเกี่ยวกับตัวละครสมมติและเรื่องราว บางครั้งอาจเป็นการพูดคนเดียว บางครั้งพูดคุยโต้ตอบกับคุณแม่หรือเพื่อนที่เล่นกับเขาค่ะ
 
2.พัฒนาทักษะด้านสังคม เมื่อลูกเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ หรือเล่นกับเพื่อน ก็จะเป็นการฝึกการเข้าสังคมให้กับเขาไปในตัว เพราะระหว่างเล่นลูกอาจจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น แลกเปลี่ยน แบ่งปัน และร่วมมือกัน  
 
3.ได้ทำความเข้าใจกับสิ่งรอบตัวผ่านการเล่น   เช่น เมื่อเล่นเป็นหมอ เด็กก็จะต้องใช้จินตนาการว่าจะต้องทำอะไรบ้าง จะตรวจร่างกายอย่างไร พูดกับคนไข้อย่างไรบ้าง 
 
4.ได้ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์สิ่งต่างๆด้วยตัวของเขาเองจากการเล่นสมมติ อย่างเช่น ถ้าลูกเล่นเป็นเชฟ ลูกจะต้องคิดว่าจะทำเมนูอะไร ใช้อุปกรณ์อะไร  มีส่วนผสมอะไรบ้าง 
 
 
5.ช่วยให้เด็กเรียนรู้ถึงใจเขาใจเรา การเล่นสมมติเป็นคนอื่น ก็จะมีโอกาสมองโลกผ่านมุมมองอื่นบ้างนอกจากตัวเอง เรียนรู้ว่าคนอื่นก็มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร
 
6.ช่วยให้เด็กมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีขีดจำกัดหรือความกดดัน
 
7.ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
 
ส่งเสริมลูกอย่างไรดี
1.เล่นบทบาทสมมุติไปกับลูก
2.ให้ลูกเล่นได้เต็มที่ตามจินตนาการโดยไม่ต้องคอยบอกอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่ลูกจินตนาการไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจจะคอยแนะนำเป็นบางอย่าง 
3.ชวนลูกพูดคุย คอยซักถาม เพื่อกระตุ้นจินตนาการและฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ 
4.ให้ลูกมีโอกาสได้เล่นสมมติกับเพื่อน ๆ หรือพี่ ๆ น้อง ๆ ในวัยใกล้เคียงกัน
5.หาของเล่นที่ลูกชอบเล่นบทบาทสมมติ เช่น ชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องมือแพทย์ ชุดเครื่องมือช่าง ฯลฯ หรือชวนลูกหาของใช้ภายในบ้านมาใช้เป็นของเล่น 
 
ถึงแม้คุณแม่จะไม่ได้สรรหากิจกรรมกิจกรรมแปลกใหม่มาให้ลูก ก็สามารถใช้การเล่นธรรมดานี้เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกได้อย่างดีเยี่ยมเชียวละค่ะ