แนวคิดในการเลี้ยงลูกของชาวสวีเดน ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพในการใช้ชีวิต และเป็นต้นแบบในแนวคิดหลายประการ
 
สวีเดน ประเทศพัฒนาแล้วแถบสแกนดิเนเวีย ที่มีความโดดเด่นในเรื่องแนวคิดการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ โดยในปี 2016 สวีเดนได้ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีคุณภาพที่สุดในโลก โดยมีอัตราการคอร์รัปชั่นต่ำ ความเท่าเทียมทางเพศสูง หนังสือเดินทางมีคุณภาพ และเป็นประเทศที่เหมาะแก่การทำธุรกิจ ซึ่งหลายอย่างเริ่มต้นจากการเลี้ยงลูก และการสั่งสอนเด็ก
 
แนวคิดในการเลี้ยงลูกแบบสวีเดนนั้น เป็นอย่างไรบ้าง
 

1. ปฏิบัติต่อเด็กชายและหญิงเหมือนๆ กัน

 
ไม่ว่าจะเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงก็จะถูกปฏิบัติเหมือนกัน เพื่อการเสริมสร้างทัศนคติความเท่าเทียมกันตั้งแต่ยังเล็ก จะไม่มีการแบ่งแยกชายหญิง ไม่มีการใช้คำนำหน้าชื่ออย่าง เด็กชาย เด็กหญิง และในโรงเรียนบางแห่งจะไม่มีแยกห้องน้ำตามเพศ
 

2. ให้เด็กเริ่มเรียนทีหลัง

 
ในสวีเดน เด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนตอนอายุ 7 ปี ซึ่งการมีเวลาเล่นนานหลายปีของเด็ก สามารถป้องกันปัญหาความเครียดในเด็ก และปัญหาการเรียนรู้ยากและไม่เข้าใจในการเรียนในอนาคต
 

3.  ไม่ลงโทษเด็กด้วยการตี

 
ประเทศสวีเดนเป็นประเทศแรกในโลกที่ห้ามให้มีการลงโทษเด็กทางกายภาพ โดยบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 1970 หรือเกือบ 40 ปีแล้ว โดยครูหรือผู้ปกครองจะไม่มีทางตีเด็กซึ่งการตีเด็กนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่จะหาวิธีการลงโทษใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพแทน
 

4. ให้เด็กเข้าเดย์แคร์

 
รัฐบาลมีการให้เงินสนับสนุนเด็กที่เข้าเดย์แคร์ ทำให้พ่อแม่สามารถไปทำงานของตัวเองได้ และเด็กก็จะได้เรียนรู้การเข้าสังคมตั้งแต่ยังเล็กอีกด้วย 
 

5. ให้พ่อได้ใช้เวลากับลูกเท่ากันกับแม่

 
รัฐบาลสวีเดนมีกฎหมายแรงงานที่ให้คุณพ่อมีวันลาเพื่อมาดูแลลูกนานเท่ากับแม่ โดยสามารถลาหยุดงานเพื่อไปดูแลลูกได้นานถึง 480 วัน และสามารถลาติดต่อกันได้นานถึง 2 เดือน เพื่อให้แม่กลับไปทำงาน และให้พ่อได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับลูกไม่ต่างจากแม่

ที่มา : World Economic Forum